FASILITAS
    1. Ruang kelas yang memadai.
    2. Perpustakaan.
    3. Laboratorium Komputer.
    4. Aula.
    5. Lapangan Futsal.